Isparta Bilim Şenliği Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIRIM - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. İlker ÇARIKÇI-Rektör

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIRIM - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ŞATIR - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr.  Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU - Deprem Araştırma Merkez Müdürü

Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK - Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Tahir TİLKİ - Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Öğretim Görevlisi Yusuf Oktay UYSAL - Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Hüseyin FAKİR - Orman Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Şengül BİLGİN- Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Prof. Dr. Deniz YILMAZ - Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN - Yenilikçi Teknolojiler Araştırma Merkez Müdürü

Doç. Dr. Özgür KOŞKAN - İstatistik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü